• Cumartesi Yazıları
 • Düşler ve Erdemler

  Kılavuzu Don Quijote olanın burnu Cyrano gibi olur.

  Google
   
  Web Düşler ve Erdemler'de
  <$BloCuma, Ağustos 26, 2005

  <$Blo


  GAZEL

  (Mecnun'un dilinden)

  Yâ Rab! Belâ-yı aşk ile kıl âşina beni
  Bir dem belâ-yı aşktan kılma cüdâ beni

  Az eyleme inayetini ehl-i derdden
  Ya'ni ki çok belâlara kıl mübtelâ beni

  Oldukça ben, götürme belâdan irâdetim
  Ben isterim belâyı, çü ister belâ beni

  Gittikçe hüsnün eyle ziyâde nigârımın
  Geldikçe derdine beter et mübtelâ beni

  Öyle zâif kıl tenimi firkatinde kim
  Vaslına mümkün ola yetürmek sabâ beni

  Nahvet kılıp nasîb Fuzûlî gibi bana
  Yâ Rab, mukayyed eyleme mutlak bana beni


  GAZEL
  (Mecnun'un dilinden)

  Öyle ser-mestem ki idrâk etmezem dünyâ nedir
  Ben kimim, sâki olan kimdir, mey ü sahbâ nedir

  Gerçi cânândan dil-i şeydâ için kâm isterem
  Sorsa cânân bilmezem kâm-ı dil-i şeydâ nedir

  Vasldan çün âşıkı müstağni eyler bir visâl
  Âşıka mâ'şuktan her dem bu istiğnâ nedir

  Hikmet-i dünyâ vü mâfîhâ bilen ârif değil
  Ârif oldur bilmeye dünyâ vü mâfîhâ nedir

  Âh ü feryadın Fuzûlî incidipdir âlemi
  Ger belâ-yı aşk ile hoşnûd isen gavgâ nedir


  (*) İlk gazel, Kays'ın aşk derdiyle dağlara çıkıp Mecnun'a dönüşmesinden sonra, ailesinin iyileşir umuduyla dua etmeye götürdüğü Kabe'de, Mecnun'un ailesinin umutlarını boşa çıkaran duası.
  İkinci gazel ise, Leyla ile Mecnun'un karşılaşmalarında, Mecnun'un kendinden geçip artık tanıyamadığı Leyla'ya hitabı.

  <$Blo2ents:

  <$BloBlogger siddhartha...

  <$BloAŞKtan her zaman bahsetmek gerek zaten...Sıkılmadan, üşenmeden.

  <$Blo26/8/05 13:14 <$Blo 
  <$BloAnonymous Devletşah...

  <$BloSohbetten muhabbet hâsıl olur. Muhabbetten aşk hâsıl olur. Aşktan ise herşey hâsıl olur.

  <$Blo29/8/05 11:00 <$Blo 

  <$BloYorum Gönder