• Cumartesi Yazıları
 • Düşler ve Erdemler

  Kılavuzu Don Quijote olanın burnu Cyrano gibi olur.

  Google
   
  Web Düşler ve Erdemler'de
  <$BloPerşembe, Haziran 16, 2005

  <$Blo

  Bostan ve Gülistan eski dünyanın en önemli klasiklerindendir. Akdeniz'in doğusu insanlık tarihi düşünülecek olursa, yakın bir zamana kadar bütün insan uygarlığının merkeziydi. Düşler de Erdemler de Akdeniz'in doğusundaydı. Bugün eski dünyanın erdemlerini hatırlamaya ihtiyacımız var galiba... Bakış açısındaki farkı farketmeye çalışın:

  Mısır’ı İdare Eden Köle

  Mısır memleketi eline geçtiği zaman Harunreşid:

  Mısır saltanatının gururu ile Tanrılık davasına kalkan o azgının(1) inadına, bu memleketi kölelerimden en kötüsüne vereyim!” dedi.

  Huseyb(2) adında ahmak bir zenci kölesi vardı. Mı­sır sultanlığını ona lâyık gördü. Anlattıklarına göre bu­nun aklı ve dirayeti o durumdaydı ki, bir gün Mısır'ın çiftçi takımı:

  Nil kenarına pamuk ekmiştik. Vakitsiz yağmur geldi, hepsi telef oldu!” diye yakınmaya geldikleri za­man

  Yün ekeydiniz!” cevabını vermişti. Bunu bir bilge işitti, dedi ki:

  Rızk(3) eğer bilgi ile artsaydı; cahilden daha zor geçinen olmazdı... Tanrı cahillere, bir kısmet verir ki, yüz tane bilgin hayrette kalır.Devlet ve saadet iş bilmekle değil, ancak Tanrı’nın inayetiyle(4) elde edilir: Dünyada idraksiz kimsenin itibarlı, akıllı kimsenin zelil olduğu çok görülmüştür. Simyacı(5) meşakkatle, gam içinde ölmüş, aptal harabede hazine bulmuştur

  1-Burada Firavun kastediliyor.
  2-Defrémery bunu Hasib diye kabul ediyor ve Reinaud’nun şu sözlerini naklediyor: “ElHasib Harunreşid zamanında Mısır maliyesini idare ediyordu. Cömertliği sayesinde büyük şöhret sahibi oldu. Şairler onun iyiliklerini övdüler”
  3-Rızk: Rızık, gıda, geçinmeye yarayan para, maddi ihtiyaçlar.
  4-Tanrı’nın yardımıyla
  5-
  Değersiz madenleri altına çevirme sanatı.

  <$Blo1ents:

  <$BloBlogger siddhartha...

  <$BloMısır'ın şimdiki haline bakılırsa gerçekten de o büyük ve önemli uygarlığın üstüne konan insanların ahmaklarca yönetilegeldiği hemen farkediliyor.

  <$Blo22/6/05 17:16 <$Blo 

  <$BloYorum Gönder